ҮЛКЕН ТЕННИСТЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАЛА БІРІНШІЛІГІ ОЙЫНДАРЫ БАСТАЛДЫ

Облыс орталығында кезекті республикалық деңгейдегі спорттық шара басталды.
Шара қалалық «Балалар мен жасөспірімдер спорт клубының» ашылғанына бір жыл толуына орай ұйымдастырылды.
Бәйгеде еліміздің түрлі аймағынан келген ең жасы 8 жасар спортшыдан бастап, 17 жасқа дейінгі спортшы бақ сынасуда.
Жалпы саны 64 спортшы Түркістан облысынан бастап, Алматы, Қызылорда облыстары және Тараз, Шымкент, Түркістан қалаларынан келген.
Доданың ашылуында алғы сөз алған қала әкімінің орынбасары Ерлан Бақытжанұлы, «Бүгінде бұқаралық спортты дамыту мақсатында шаһардың материалдық базасын жақсарту бағытында жүйелі жұмыстар жүзеге асырылуда. 231 спорт нысаны тұрғындар игілігіне жарауда.
Ендігі мақсат – спорт нысандарының санын одан ары көбейтуіміз керек. Мұның бәрі балаларымыздың, жастарымыздың спортпен айналысуына, олардың денсаулығының мықты болуына жасалынып жатқан үлкен мүмкіндік» деді.
Одан бөлек, қалалық ардагерлер алқасының төрағасы Жарқынбек Құлбайымбетов пен қалалық мәслихат хатшысы Марат Асылбекұлы қатысушыларға ізгі тілегін арнап, сәттілік тіледі.
21-ші қыркүйектен бастау алған шара 25-ші қыркүйекке дейін өтеді. Мекен жайы: Түркістан қаласы, Жаңа қала 166 квартал, 241-ші ғимарат облыстық «Теннис орталығы».
СТАРТОВАЛИ ИГРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ
В областном центре стартовало очередное спортивное мероприятие республиканского уровня.
Мероприятие было приурочено к годовщине открытия городского “детско-юношеского спортивного клуба”.
В соревнованиях принимают участие самые юные спортсмены из разных регионов страны-от 8-летнего спортсмена до 17-летнего.
В общей сложности 64 спортсмена приехали из Туркестанской области, Алматинской, Кызылординской областей и городов Тараз, Шымкент, Туркестан.
Выступивший на открытии мероприятии заместитель акима города Ерлан Бакытжанулы: «Сегодня проводится планомерная работа по улучшению материально-технической базы города в целях развития массового спорта. На благо жителей работает 231 спортивный объект. Мы должны еще увеличить количества спортивных объектов. «Все это прекрасная возможность для наших детей и молодежи заниматься спортом и укреплять здоровье», — сказал он.
Кроме того, председатель городской коллегии ветеранов Жаркынбек Кулбайымбетов и секретарь городского маслихата Марат Асылбекович пожелали участникам удачи.
Мероприятие, стартовавшее с 21 сентября, продлится до 25 сентября. Адрес: г. Туркестан, Новый город 166 квартал, здание 241, областной “Теннисный центр”.
THE GAMES OF THE REPUBLICAN CHAMPIONSHIP OF THE CITY IN LAWN TENNIS HAVE STARTED
Another sports event of the republican level has started in the regional center.
The event was timed to coincide with the anniversary of the opening of the city’s “Children’s and youth sports club”.
The youngest athletes from different regions of the country take part in the competition – from an 8-year-old athlete to a 17-year-old.
A total of 64 athletes came from the Turkistan region, Almaty, Kyzylorda regions and the cities of Taraz, Shymkent, Turkistan.
Deputy Akim of the city Yerlan Bakytzhanuly, who spoke at the opening of the event, said: “Today, systematic work is being carried out to improve the material and technical base of the city in order to develop mass sports. 231 sports facilities work for the benefit of residents. We must also increase the number of sports facilities. “All this is a great opportunity for our children and young people to play sports and improve their health” .
In addition, the chairman of the city board of veterans Zharkynbek Kulbaymbetov and the secretary of the city maslikhat Marat Asylbekovich wished the participants good luck.
The event, which started on September 21, will last until September 25. Address: Turkistan, New City, 166 block, building 241, regional “Tennis Center”.

ПІКІР ЖАЗУ