МЕКТЕПТЕРГЕ 1000-НАН АСТАМ БЕЙНЕБАҚЫЛАУ КАМЕРАСЫ ОРНАТЫЛДЫ

Жасөспірімдердің денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында білім беру мекемелерінде бейнебақылау камерасын орнату жұмыстары өз деңгейінде жүргізіліп келеді.
Бүгінгі күні шаһардағы 55 мектеп 1164 бейнебақылау камераларымен жабдықталған.
Олардың 700-і мектеп ішінде, 464-і сыртында орналасқан.
Камералардың барлығы полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылған.
Бейнебақылау жүйесі тиісті мониторға шығарылып, нақты уақыты көрсетіліп тұрады. Жазба 30 күнге дейін сақталады. Бұл білім беру мекемелерінде орын алған кез-келген құқық бұзушылықтың алдын жылдам алуға көмектеседі.
Қазіргі уақытта мектептердегі бейнебақылау жүйелерін күзетші мен оқу орнының басшылығы қадағалайды.
Сондай-ақ, жоғары оқу орындары мен колледждер камералармен толық қамтылған.
В ШКОЛАХ УСТАНОВЛЕНО БОЛЕЕ 1000 КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В целях обеспечения здоровья и безопасности подростков в образовательных учреждениях ведется работа по установке камер видеонаблюдения.
На сегодняшний день 55 школ города оснащены 1164 камерами видеонаблюдения.
Из них 700 находятся внутри школы, 464-снаружи.
Все камеры подключены к оперативному диспетчерскому пункту полицейского управления. Система видеонаблюдения выводится на соответствующий монитор и отображается реальное время. Запись хранится 30 дней. Это поможет оперативно предотвращать любые нарушения, которые происходят в учебных заведениях.
В настоящее время системы видеонаблюдения в школах контролируются охранником и руководством учебного заведения.
Также камерами полностью охвачены высшие учебные заведения и колледжи.
______
MORE THAN 1,000 CCTV CAMERAS HAVE BEEN INSTALLED IN SCHOOLS
In order to ensure the health and safety of adolescents in educational institutions, work is underway to install video surveillance cameras.
To date, 55 schools in the city are equipped with 1,164 video surveillance cameras.
Of these, 700 are inside the school, 464 are outside.
All cameras are connected to the operational control room of the police department. The video surveillance system is displayed on the corresponding monitor and real time is displayed. The record is stored for 30 days. This will help to promptly prevent any violations that occur in educational institutions.
Currently, video surveillance systems in schools are controlled by a security guard and the management of the educational institution.
Also, higher education institutions and colleges are fully covered by cameras.

ПІКІР ЖАЗУ